Kontakty na další pracoviště

1.Ústav chemické technologie restaurování památek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (ÚCHTRP) Adresa: Technická 3, Praha 6

2.Katedra chemické technologie Fakulty restaurování, Univerzita Pardubice (FR UP) Adresa: Jiráskova 8, Litomyšl

3.Laboratoře Restaurátorských škol Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Adresa: U starého výstaviště 188, Praha 7

4.Laboratoř ARTECA, Univerzita Palackého v Olomouci (ARTECA) Adresa: 17. listopadu 12, Olomouc

5.Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i. + Centrum excelence Telč (ÚTAM) Adresa: ÚTAM - Prosecká 76, Praha 9, CET - Batelovská 485, Telč

6.Oddělení stavebních materiálů, Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze (KÚ) Adresa: Šolínova 7, Praha 6

7.Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)Adresa: Veletržní 65/825, Praha 7

8.Výzkumné laboratoře Národního technického muzea (NTM) Adresa: Kostelní 42, Praha 7

9.Chemicko-technologická laboratoř Národní galerie v Praze (NG) Adresa: U Milosrdných 17, Praha 1

10.Laboratoř při Oddělení péče o sbírky Historického muzea, Národní muzeum (HM NM) Adresa: Palackého 78, Terezín

11.Centrální oddělení péče o sbírky, Národní muzeum (COPS NM) Adresa: Vinohradská 1, Praha 1

12.Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně (MCK) Adresa: Purkyňova 105, Brno

13.Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří, Národní knihovna ČR (NK)Adresa: Sodomkova 2, Praha 15

14.Oddělení péče o archeologické nálezy NPÚ (OPAN NPÚ) Adresa: Oddělení péče o archeologické nálezy, ÚOP v Ostravě (dislokováno v Opavě)

Oddělení péče o archeologické nálezy, ÚOP v Olomouci

Oddělení péče o archeologické nálezy, ÚOP v Praze