Literatura

Základní literatura k jednotlivým tématům  - omítky a maltykámenkovy a dřevo.

Metodické vyjádření k hydrofobizaci.

Metodické vyjádření k používání protipožárních nátěrů

Památkový postup - příprava vápenných malt na bázi vzdušného vápna

Odkaz na zahraniční publikace na téma vápno najdete zde.

Další literatura k tématu omítky, sgrafita, štuky a malty je dále dostupná zde, starší (před rokem 2015)  pak zde.