Dřevo

krovy, okna, dveře, mobiliář a další 

Dřevo je historicky velmi hojně využíváno jako stavební materiál (krovy, okna, dveře, šindel), materiál pro výbavu i výzdobu staveb (schodiště, podlahy, obklady stěn a stropů). Ze dřeva byl zhotovován mobiliář i díla umělecká.

Technologická laboratoř se zaměřuje na poznání, metody záchrany a preventivní ochrany dřeva a jeho povrchových úprav a na nezávislé posouzení stavu a poškození předmětů či konstrukcí ze dřeva, na určení příčin poškození a hledání cest poškozování zpomalit.  

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu ke dřevu tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • zhodnocení aktuálního stavu historických dřevěných objektů (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození) in situ i na odebraných vzorcích
 • průzkum barevnosti
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu dřevěných objektů
 • posouzení režimu údržby dřevěných objektů
 • dlouhodobý monitoring dřevěných objektů
 • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení zde

Objednávka (pfd) ke stažení zde.

Vedle odborného technologického servisu jsou historické konstrukce a předměty ze dřeva dlouhodobě zkoumány v rámci vědecko-výzkumné činnosti. Téma dřeva se týká: Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály hl řešitelka D. Michoinová.

Další témata vědy a výzkumu lze nalézt v části Věda a výzkum.

K tématu dřeva lze doporučit tuto literaturu:

 • Practical Building Conservation: Timber. English Heritage, Ashgate Publishing Limited, 2012.
 • VINAŘ, Jan. Historické krovy: Typologie, průzkum, opravy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010.
 • VYSOKÝ, Václav. Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví: (stručný souhrn znalostí z dostupné literatury). Ústí nad Labem: Albis international, 1995.
 • ZABEL, R. A. a Jeffrey J. MORRELL. Wood microbiology: decay and its prevention. San Diego: Academic Press, 1992.
 • PINNIGER, David, Annette TOWNSEND a Adrian MEYER. Pest management in museums, archives, and historic houses. London: Archetype Publications, 2001.
 • PTÁČEK, Petr. Ochrana dřeva. Praha: Grada, 2009.
 • BAIER, Jiří a Zdeněk TÝN. Ochrana dřeva. Praha: Grada, 1996.
 • ŠIMŮNKOVÁ, Eva a KUČEROVÁ, Irena. Dřevo. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek - Stop, 2000.
 • ŠTEFKO, Jozef, Ladislav REINPRECHT a Petr KUKLÍK. Dřevěné stavby: konstrukce, ochrana a údržba. 2. české vyd. Bratislava: JAGA, 2009.
 • UNGER, Achim, Arno P. SCHNIEWIND a Wibke UNGER. Conservation of wood artifacts: a handbook. New York: Springer, 2001.
 • REINPRECHT, Ladislav. Ochrana dreva: vysokoškolská učebnica. Vo Zvolene: Technická univerzita, 2008.

Další odbornou literaturu lze nalézt v části Literatura.