Keramika

 

Keramická výroba patří mezi nejstarší řemesla a její vývoj je vodítkem pro archeologii, historii i předmětem specifikujícím předhistorická období. Od nejstarších nádobek na uchování potravin a vody, přes výrobu cihel v Uru lze sledovat vývoj civilizace na základě keramických nálezů.

 

Keramika je obrazem doby a vývoj od jednoduchých, tzv. měkkých střepů přes tvrdší hrnčířinu a kameninu až k objevu evropského porcelánu znamená vždy posun v civilizační rovině. Použití keramických surovin vždy představuje jakýsi civilizační předěl - obyčejná hlína při tepelném zpracování se stává pevnou nerozpustnou hmotou, takřka nekonečně stabilní.

 

Šíře výrob a rozšíření keramiky po všech kontinentech znamená, že se jedná o obecnou znalost a technologii výrazně spojenou s civilizační úrovní lidstva.

 

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k památkám z keramiky tyto služby:

  • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
  • určení materiálového složení (druh, původ, stáří, technologie zhotovení, struktura )
  • posouzení stavu památky z keramiky
  • zhodnocení aktuálního stavu památky z keramiky (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození)
  • charakterizace povrchových vrstev
  • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
  • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu materiálů z keramiky

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení

Ukázka protokolu

Vedle odborného technologického servisu je problematika keramiky zkoumána v rámci vědeckovýzkumné činnosti, v úkolu: Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály, hl.řešitelka D. Michoinová.

Další témata vědy a výzkumu lze nalézt v části Věda a výzkum.

K tématu keramiky lze doporučit tuto literaturu:

Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. Hradec Králové: Vega, 2000, 287 s.

Hanzlíček T.:  Technologie a materiály pro SOŠ a SOU „Keramik“, Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda servis, Praha 2001

Braunová A.: Kouzlo keramiky a porcelánu. Práce Praha, 1985.

Kratochvíl K.: Moravská lidová keramika, 1941