Služby

Technologická laboratoř realizuje metodickou a poradenskou pomoc při průzkumech, při hledání možných příčin poškození, stanovení míry poškození, respektive dochování historických materiálů, výběru vhodných technologií obnovy a restaurování a stanovení možností preventivní péče o historické materiály. TL zajišťuje služby přednostně pro pracovníky Národního památkového ústavu. V případě zakázek mimo Národní památkový ústav si vyhrazuje právo výběrovosti.

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k památkám tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • určení materiálového složení (druh, původ, stáří, technologie zhotovení, složení)
 • zhodnocení aktuálního stavu památky z historického materiálu (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození) in situ i na odebraných vzorcích
 • průzkum barevnosti
 • průzkum zasolení
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu historických materiálů
 • posouzení režimu údržby památek z historických materiálů
 • dlouhodobý monitoring památek z historických materiálů
 • konzultace
 • a další

Technologická laboratoř realizuje zejména analýzy malt a omítek, kovů, kamene a dřeva

Objednávka (pdf) ke stažení.

Objednávka (word) ke stažení