Setkání se zástupci výrobců cihel na téma: Cihlové pevnostní zdivo

Národní památkový ústav, Odbor technologické laboratoře, pořádal jednání se zástupci cihlářů na téma: Cihlové pevnostní zdivo.

V návaznosti na poradu s odbornými pracovníky NPÚ, pořádala Technologická laboratoř Národního památkového ústavu dne 28.7. 2020 setkání se členy Cihlářského svazu Čech a Moravy a dalších zástupců výrobců cihel jednání, jehož předmětem bylo vyjasnění podmínek pro dodávky cihelných jednotek pro opravy a rekonstrukce historických pevnostních památek. Setkání bylo organizováno jako otevřená diskuze, která měla vést k objasnění, zda a za jakých podmínek je možné vyrobit cihly podle požadavků památkářů – specialistů na obnovu pevnostní architektury. Výsledkem obou jednání je pak přijatý dokument "Technologické doporučení pro posouzení cihel pro rekonstrukce pevnostní architektury", který specifikuje charakteristické vlastnosti pevnostních cihel a upozorňuje na ty vlastnosti cihel soudobých, které je žádoucí při posuzování vhodnosti jako náhrad pro opravy historických pevnostních památek zohlednit.