Základní technologické zázemí NPÚ pro péči o národní kulturní památky a další památky v jeho správě

Technologická laboratoř se primárně orientuje na materiálové průzkumy a technologie obnovy a restaurování s přesahy do dalších oblastí. Nabízí metodickou a poradenskou pomoc při provádění materiálových průzkumů, hledání rozsahu a příčin poškození materiálů, výběru vhodných technologií a materiálů pro obnovu a restaurování památek a v oblasti preventivní péče.