Technologická laboratoř představuje základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Laboratoř se primárně orientuje na technologie a průzkumy historických stavebních materiálů, podle potřeby se však zabývá i ostatními materiály.

Technologická laboratoř nabízí metodickou a poradenskou pomoc při průzkumech, při hledání možných příčin poškození, stanovení míry poškození, respektive dochování historických materiálů, výběru vhodných technologií obnovy a restaurování a stanovení možností preventivní péče o historické materiály. Laboratoř se zabývá zejména průzkumy omítek, kamene, dřeva a kovů.


Zprávy

Setkání se zástupci výrobců cihel na téma: Cihlové pevnostní zdivo

16. 11. 2020

Národní památkový ústav, Odbor technologické laboratoře, pořádal jednání se zástupci cihlářů na téma: Cihlové pevnostní zdivo.

Metodická porada k tématu: Cihlové pevnostní zdivo

22. 6. 2020

Národní památkový ústav, Odbor technologické laboratoře, pořádá Metodickou poradu k tématu: Cihlové pevnostní zdivo .

Technologické doporučení pro ochranu historických materiálů a jejich povrchových úprav před šířením nemoci...

2. 4. 2020

Izolace cenných historických interiérů a předmětů je v současnosti upřednostňovanou metodou jejich ochrany a dezinfekce proti šíření nákazy Covid-19. Izolací se rozumí...