Zprávy

Setkání se zástupci výrobců cihel na téma: Cihlové pevnostní zdivo

16. 11. 2020

Národní památkový ústav, Odbor technologické laboratoře, pořádal jednání se zástupci cihlářů na téma: Cihlové pevnostní zdivo.

Metodická porada k tématu: Cihlové pevnostní zdivo

22. 6. 2020

Národní památkový ústav, Odbor technologické laboratoře, pořádá Metodickou poradu k tématu: Cihlové pevnostní zdivo .

Technologické doporučení pro ochranu historických materiálů a jejich povrchových úprav před šířením nemoci...

2. 4. 2020

Izolace cenných historických interiérů a předmětů je v současnosti upřednostňovanou metodou jejich ochrany a dezinfekce proti šíření nákazy Covid-19. Izolací se rozumí...