Věda a výzkum

Postavení technologické laboratoře a přímá součinnost při průzkumech, obnovách a restaurování památek ve správě NPÚ otevírá odborným pracovníkům jedinečné možnosti přenášet témata z praxe do výzkumu a vice versa. Technologická laboratoř se proto dlouhodobě a systematicky zapojuje do výzkumu a to jak uvnitř instituce, tak formou účasti na vědeckovýzkumných projektech s řadou  partnerských institucí. 

Řešené vědeckovýzkumné úkoly a projekty

  • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, Cíl: Památková technologie a materiálové průzkumy. Hl. řešitel P. Kuneš (2024-2028)
  • Vliv dezinfekčních prostředků na historické povrchy v návštěvních provozech paměťových institucí v době mimořádných epidemiologických opatření, TAČR, řešitel za NPÚ P. Kuneš (2020-2022)
  • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace Cíl: Technologie a materiály. Hl. řešitelka D. Michoinová, od r. 2022 V. Burianová (2019-2023)
  • Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě, projekt NAKI II DG18P020VV005, společně s Fakultou restaurování ÚP a Katedrou dějin umění UPOL hl. řešitel za NPÚ P. Kuneš (2018-2022) (web projektu).
  • Mariánské, trojiční a další světecké sloupy v Čechách, po celou dobu řešení institucionálního úkolu v období 2000-2020, řešitelka I. Maxová (2000-2007), P. Kuneš (2008-2020).
  • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2012-2018) Cíl: Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu / Památkově technologické edukační a popularizační projekty, hl. řešitelka D. Michoinová (2018) Cíl: Tematické průzkumy, hl. řešitel P. Skalický (2012-2017) dílčí cíl: Výzkum technologií a materiálů pro poznání a záchranu památkového fondu 
  • Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče 2005 - 2011, MK07503233301, Cíl: Průzkum historických materiálů a technologií, hl. řešitelka I. Kopecká (2004-2007), D. Michoinová (2008-2011)