Iontově selektivní elektrody

inoLab pH 7110 - stolní pH/mV metr pro měření pH, teploty a oxidačně redukčního potenciálu

Technické údaje

  • Měření pH – Rozlišení: 0,001; 0,01 nebo 0,1 pH, rozsah: -2 až 20 pH, kalibrace: 3 bodová
  • Měření teploty – Rozsah: -5,0 až 105,0 °C
  • Měření ORP – Rozlišení 0,1 mV nebo 1 mV, rozsah: ± 1200,0 mV nebo ± 2000 mV, kalibrace: 4 bodová

Příslušenství

  • pH elektroda: SenTix® 42* s tepelným senzorem, rozsah pH: 0 až 14, rozsah teplot: 0 až +80 °C,
  • Iontově selektivní elektroda: Dusičnanová ISE, Theta, rozsah: 10-6 až 10-1 mol/l NO3-, rozsah pH při měření: 3 až 10
  • Iontově selektivní elektroda: Chloridová ISE, Theta, rozsah: 2×10-5 až 10-1 mol/l Cl-, rozsah pH při měření 2 až 12 (optimální 2 - 4,5)
  • Referentní elektroda: Merkurosulfátová RE, Theta, rozsah teplot: 0 až +50 °C, potenciál proti SHE: +372 mV při 25 °C, elektrolyt: nasyc. rozt. K2SO4

Využití

Stanovení vodorozpustných solí Cl- a NO3-

Potenciometrické stanovení iontů ve vodných roztocích je velmi přesnou kvantitativní analytickou metodou. Pro stanovení iontů v pevné látce je nutné vytvořit její vodný výluh, jedná se tedy o metodu destruktivní. V oboru památkové péče se nejčastěji metoda využívá pro stanovení nejběžněji přítomných a zároveň nejškodlivějších vodorozpustných solí, se kterými se můžeme setkat zejména v oblasti péče o nemovité památky z anorganických porézních materiálů. Na základě naměřených dat lze posoudit míru zasolení zdiva, kamene, omítek a dalších materiálů, vyhodnotit míru rizika tohoto zasolení, přibližně určit jeho zdroj nebo zhodnotit efektivitu odsolovacího zásahu.

Stanovení pH vodného výluhu

Potenciometrické stanovení pH ve vodných roztocích je velmi přesnou kvantitativní analytickou metodou. Pro stanovení pH je nutné vytvořit vodný výluh, jedná se tedy o metodu destruktivní. V oboru památkové péče se nejčastěji využívá například při zjišťování míry degradace zejména organických materiálu s kyselými degradačními produkty a v mnoha dalších situacích.