Preventivní péče

stránka se připravuje

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení.

Objednávka (pdf) ke stažení.

 

K tématu keramiky a skla lze doporučit tuto literaturu:

Hanykýř V, Kutzendörfer J. Technologie keramiky. Vyd. 2., v Silikátovém svazu 1. ed. Praha: Silikátový svaz; 2008. ISBN 978-80-86821-48-1.

Hanzlíček T.:  Technologie a materiály pro SOŠ a SOU „Keramik“, Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda servis, Praha 2001. ISBN 80-863-20-05-7.

Buys S, Oakley V. The conservation and restoration of ceramics. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1993. ISBN 0750609575.

Weiss G. Keramika: umění z hlíny; kulturní dějiny a keramické techniky. 1. vyd. ed. Praha: Grada; 2007. ISBN 978-80-247-1954-2.

Herainová M. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. 1. vyd. ed. Praha: Silikátový svaz; 2002. ISBN 80-903113-1-8.

Henderson J. The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London;New York;: Routledge; 2000. ISBN 0415199336.

Hlaváč J. Základy technologie silikátů. 1. vyd. ed. Praha: Nakladatelství techn. lit; 1981.

Davison S. Conservation and restoration of glass. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2003. ISBN 750643412.

Drahotová O, Kirsch R. Uměleckoprůmyslové museum (Praha Č, Česká sklářská společnost, Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky. Historie sklářské výroby v českých zemích I.-II./2 díl. Vyd. 1. ed. Praha: Academia; 2003. ISBN 80-200-1104-8.

English Heritage. Practical building conservation: Glass and glazing. Farnham: Ashgate; 2011. ISBN 0754645576.