Oblasti zájmu

Technologická laboratoř se zabývá zejména těmito materiálovými okruhy: