FTIR spektroskopie

Infračervený (FTIR) spektrometr Alpha II (výrobce Bruker)

Základní charakteristika:

Univerzální kompaktní infračervený spektrometr (FTIR) s výměnným systémem měřících/vzorkovacích modulů, spektrometr lze využívat jako stolní i přenosný přístroj.

Základní parametry přístroje:

Patentovaný interferometr RockSolidTM s rohovými pozlacenými zrcadly, DTGS detektor, spektrální rozsah 6000 až 500 cm-1, spektrální rozlišení < 2 cm-1, poměr signálu k šumu 55 000 : 1, maximální rozměry přístroje asi 208 × 330 × 260 mm (ATR modul), hmotnost 7 až 11 kg v závislosti na konfiguraci, přístroj se ovládá pomocí notebooku, je snadno přenositelný, napájen je z elektrické sítě nebo bateriové.

Infračervený spektrometr Alpha II (Bruker) s měřícím modulem pro měření zeslabené úplné reflektance (ATR)
Infračervený spektrometr Alpha II (Bruker) s měřícím modulem pro měření zeslabené úplné reflektance (ATR)

Měřící módy:

K dispozici jsou dva výměnné moduly pro měření zeslabené úplné reflektance (ATR) a reflexe (difúzní reflexe DRIFT a externí reflexe), modul pro reflexi je opatřen kamerou pro zaměření a dokumentaci měřeného místa (bodu), snadnou výměnu měřících modulů umožňuje systém QuickSnap, rozpoznání modulů je automatické s individuální kalibrací.

S výměnnými moduly lze provádět analýzy v následujících měřících módech:

Modul pro zeslabenou úplnou reflektanci (modul Alpha-P)

  • zeslabená úplná reflektance (ATR) s diamantovým nebo germaniovým (Ge) krystalem, kontaktní měření různorodých vzorků

Modul pro reflexi (modul Alpha-R)

  • externí reflexe, metoda vhodná pro neinvazivní bezkontaktní měření na předmětu a v terénu
  • difúzní reflexe DRIFT, metoda vhodná především k měření práškových vzorků

Software:

OPUS (Bruker), široká škála knihoven celé řady spekter včetně spekter výtvarných materiálů

Typ analýzy, možnosti měření:

Molekulová analýza vzorků (např. prášky, kompaktní vzorky, filmy, vlákna, případně kapaliny), možnost neinvazivního bezkontaktního měření na předmětu, přístroj lze umístit na stativ.

Možnosti využití infračervené spektroskopie (FTIR) při průzkumech předmětů kulturního dědictví:

Praktickým těžištěm infračervené spektroskopie je především identifikace organických látek, nejčastěji historických i moderních, a tedy přírodních i syntetických organických (polymerních) pojiv. Metodou lze analyzovat také mnohé anorganické materiály. Nicméně u složitějších systémů, kterými jsou například barevné vrstvy (malba, polychromie, povrchové úpravy), se k přesné anorganické analýze volí jiné metody a postupy průzkumu, případně uspořádání techniky. Infračervená spektroskopie může být v těchto případech důležitou doplňkovou technikou.

Metoda nalézá největší uplatnění při identifikaci laků, organických pojiv barevných vrstev a výrobků, některých pigmentů organického i anorganického charakteru, fixativ, adheziv nebo různých organických příměsí, textilních vláken a papíru. Metodu lze dále využít při průzkumu degradačních procesů, restaurátorských materiálů nebo například ve vědecko-výzkumné činnosti.

Využití infračervené spektroskopie v oblasti průzkumů předmětů kulturního dědictví do značné míry závisí na konkrétní situaci, doporučuje se proto možnost analýzy nejprve konzultovat se specialistou. V mnohých případech bývá limitující schůdnost separace materiálu, který je předmětem zájmu. Ke kvalitnímu vyhodnocení je mnohdy zapotřebí výsledků z jiných metod průzkumu a souvisejících poznatků.