Keramika a sklo

Keramická výroba patří mezi nejstarší řemesla a keramika je nejstarším kompozitním materiálem, který člověk záměrně vytvořil. Její vývoj je vodítkem pro archeologii, historii i předmětem specifikujícím předhistorická období. Od nejstarších nádobek na uchování potravin a vody, přes výrobu cihel v Uru lze sledovat vývoj civilizace na základě keramických nálezů. Keramika je obrazem doby a vývoj od jednoduchých, tzv. měkkých střepů přes tvrdší hrnčířinu a kameninu až k objevu evropského porcelánu znamená vždy posun v civilizační rovině.

Naproti tomu první sklovité výrobky (korálky, figurky) tzv. fajánsové předměty jsou mladší a vznikly pravděpodobně až v 5. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii či Egyptě. S postupem času došlo i díky objevu tvarování pomocí sklářské píšťaly k rozšíření a větší výrobě předmětů ze skla různých tvarů a barev s nejrůznějším zdobením (např. užitné předměty jako vázy, mísy, nápojové sklo, skleněná výplň oken, vitráže, mozaiky, šperky, atd.). Z luxusního a nedostupného materiálu (např. gotické vitráže a vitraje v sakrální chrámové architektuře vznikající na objednávku patrona chrámu nebo luxusní nápojové číše, poháry a další užitné předměty vyráběné z benátského skla od pol. 15. st. a imitovaného benátského skla tzv. façon-de-Venise od konce 16. st.) se časem stal běžně dostupný a dnes nacházíme sklo nejen jako často využívaný moderní stavební materiál v architektuře (okna, celé fasády, obklady, dlažby, schodiště), ale i jako materiál umělecko-řemeslné výzdoby interiérů (lustry, sochy, zrcadla, apod.).  

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k památkám z keramiky a skla tyto služby:

  • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
  • určení materiálového složení (druh, původ, stáří, technologie zhotovení, struktura )
  • posouzení stavu památky z keramiky a skla
  • zhodnocení aktuálního stavu památky z keramiky a skla (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození)
  • charakterizace povrchových vrstev
  • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
  • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu materiálů z keramiky a skla

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení.

Objednávka (pdf) ke stažení.

Ukázka protokolu

Vedle odborného technologického servisu je problematika keramiky zkoumána v rámci vědeckovýzkumné činnosti, v úkolu: Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová, od roku 2022 hl. řešitelka V. Burianová

K tématu keramiky a skla lze doporučit tuto literaturu:

Hanykýř V, Kutzendörfer J. Technologie keramiky. Vyd. 2., v Silikátovém svazu 1. ed. Praha: Silikátový svaz; 2008. ISBN 978-80-86821-48-1.

Hanzlíček T.:  Technologie a materiály pro SOŠ a SOU „Keramik“, Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda servis, Praha 2001. ISBN 80-863-20-05-7.

Buys S, Oakley V. The conservation and restoration of ceramics. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1993. ISBN 0750609575.

Weiss G. Keramika: umění z hlíny; kulturní dějiny a keramické techniky. 1. vyd. ed. Praha: Grada; 2007. ISBN 978-80-247-1954-2.

Herainová M. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. 1. vyd. ed. Praha: Silikátový svaz; 2002. ISBN 80-903113-1-8.

Henderson J. The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London;New York;: Routledge; 2000. ISBN 0415199336.

Hlaváč J. Základy technologie silikátů. 1. vyd. ed. Praha: Nakladatelství techn. lit; 1981.

Davison S. Conservation and restoration of glass. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2003. ISBN 750643412.

Drahotová O, Kirsch R. Uměleckoprůmyslové museum (Praha Č, Česká sklářská společnost, Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky. Historie sklářské výroby v českých zemích I.-II./2 díl. Vyd. 1. ed. Praha: Academia; 2003. ISBN 80-200-1104-8.

English Heritage. Practical building conservation: Glass and glazing. Farnham: Ashgate; 2011. ISBN 0754645576.