O nás

Technologická laboratoř představuje základní technologické zázemí Národního památkového ústavu pro péči o národní kulturní památky a další památky ve správě NPÚ. Laboratoř je jediným takto orientovaným pracovištěm, které pod státní památkovou péčí vzniklo již v 50. letech minulého století.

Hlavní směřování technologické laboratoře je soustředěno zejména na materiálově technologickou podporu v oblasti poznávání, obnovy a presentace nemovitých památek s přesahy do dalších oblastí jako restaurování děl umělecko-řemeslných a uměleckých nebo preventivní péče. Široké zaměření laboratoře pramení ze spektra památek a fondů ve správě Národního památkového ústavu, které zahrnuje historické stavby včetně jejich umělecké výzdoby, bohatý mobiliář hradů a zámků, umělecké sbírky, historické knihovní fondy a další předměty instalované v rámci expozic nebo uložené v depozitářích.

Technologická laboratoř poskytuje právnickým i fyzickým osobám působícím v oblasti obnovy a restaurování památek a vlastníkům památek metodickou a poradenskou pomoc při hledání možných příčin poškození historických materiálů, stanovení míry poškození nebo dochování historických materiálů, konzultací při provádění materiálových průzkumů, výběru vhodných technologií a materiálů obnovy a restaurování a možností preventivní péče.

Technologická laboratoř se dlouhodobě zapojuje do vědecko-výzkumné činnosti instituce a podílí na řešení výzkumných projektů z dalších zdrojů. Součástí vědecké činnosti je také přednášková a publikační činnost a to jak v národních, tak i mezinárodních odborných časopisech, sbornících a odborných knihách.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Petr Kuneš, Ph.D.

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 320, 724 663 596
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 11801