Optická mikroskopie

Polarizační mikroskop Leica DMLM (výrobce Leica)

Mikroskop Leica DMLM

Základní charakteristika:

laboratorní fluorescenční a polarizační trinokulární mikroskop s možností zobrazování a záznamu digitální kamerou

Základní parametry přístroje:

přímý polarizační mikroskop s pěti objektivy, zvětšení objektivů od 2,5× do 40×, zdrojem UV záření je rtuťová výbojka, mikroskop je opatřen digitální kamerou Leica MC 120 HD, k dispozici je externí osvětlovací jednotka Jenalux 20 se dvěma LED světlovody

Typ metody:

zobrazovací mikroskopická, zpravidla invazivní, nedestruktivní

Mikroskopické techniky:

  • světelná mikroskopie v průchodu a odrazu
  • polarizační mikroskopie v průchodu
  • fluorescenční mikroskopie – viditelná luminiscence buzená UV zářením

Software:

LAS verze 4.13.0 s modulem DeepFocus (Leica)

 

Využití mikroskopických technik při průzkumu předmětů kulturního dědictví:

Mikroskopie patří mezi nejpoužívanější metody invazivního i neinvazivního průzkumu. Z obecného hlediska lze mikroskopii považovat za vstupní a základní metodu průzkumu a dokumentace vzorků i částí předmětů.

Mikroskopicky lze zkoumat různé druhy vzorků zahrnující úlomky, prášky, vlákna a velmi často také speciálně připravené příčné řezy (nábrusy, výbrusy). Komplexní mikroskopický průzkum vzorků se většinou provádí pomocí badatelských polarizačních mikroskopů umožňujících fluorescenční techniky průzkumu. Tyto mikroskopy bývají již běžně opatřeny záznamovou digitální technikou. Disponují možností průzkumu v odraženém a procházejícím světle, polarizovaném světle, dále potom již zmíněnými fluorescenčními technikami, mezi které běžně patří UV fluorescence/luminiscence (viditelná luminiscence buzená UV zářením) a viditelná luminiscence buzená modrým světlem.

Mikroskopické techniky je možné úspěšně uplatnit u všech typů předmětů kulturního dědictví. V mikroměřítku se například zkoumají optické vlastnosti nebo materiálová podstata částí studovaných předmětů a jejich povrchových úprav, maleb a polychromií, upřesňuje se typ poškození, jeho důsledků a příčin nebo se vyhodnocují úkony restaurátorského-konzervátorského zásahu. Mikroskopický průzkum může sloužit k identifikaci a detailnímu popisu textilních vláken, pigmentů, druhů dřev, biologického napadení, kovů, minerálů, hornin a maltovin. Průzkumem nábrusů barevných souvrství pocházejících z povrchových úprav, polychromií a maleb lze získat detailní představu o stratigrafii vrstev, tedy způsobu a vzájemné souslednosti vrstvení, jejich barevnosti a dalších optických, morfologických, případně jiných vlastnostech.