Dřevo

krovy, okna, dveře, mobiliář a další 

Dřevo je historicky velmi hojně využíváno jako stavební materiál (krovy, okna, dveře, šindel), materiál pro výbavu i výzdobu staveb (schodiště, podlahy, obklady stěn a stropů). Ze dřeva byl zhotovován mobiliář i díla umělecká.

Technologická laboratoř se zaměřuje na poznání, metody záchrany a preventivní ochrany dřeva a jeho povrchových úprav a na nezávislé posouzení stavu a poškození předmětů či konstrukcí ze dřeva, na určení příčin poškození a hledání cest poškozování zpomalit.  

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu ke dřevu tyto služby:

  • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
  • zhodnocení aktuálního stavu historických dřevěných objektů (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození) in situ i na odebraných vzorcích
  • průzkum barevnosti
  • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
  • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu dřevěných objektů
  • posouzení režimu údržby dřevěných objektů
  • dlouhodobý monitoring dřevěných objektů
  • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat
a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení.

Objednávka (pdf) ke stažení.

Postup při odběru vzorků.

Ukázka protokolu stratigrafické analýzy.

Vedle odborného technologického servisu jsou historické konstrukce a předměty ze dřeva dlouhodobě zkoumány v rámci vědeckovýzkumné činnosti. Téma dřeva se týká: Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály, hl.řešitelka D. Michoinová, od roku 2022 hl. řešitelka V. Burianová

K tématu dřeva lze doporučit tuto literaturu: