Metodická porada k tématu: Cihlové pevnostní zdivo

Národní památkový ústav, Odbor technologické laboratoře, pořádá Metodickou poradu k tématu: Cihlové pevnostní zdivo .

V úterý 23.6.2020 se bude konat Metodická porada v tématu Cihlové pevnostní zdivo. Porada je učena pro odborné pracovníky NPÚ. Obsahem metodické porady je zhodnocení výsledků technologického posouzení fortifikačních cihel z pevnosti Terezín a otevřená debata na toto téma, s cílem vyjasnit požadavky odborných pracovníků NPÚ na vlastnosti cihel pro opravu pevnostní architektury. Podklady budou využity pro jednání s výrobci cihel. Metodická porada by měla vyústit ve společné komuniké.  Poradu organizuje Odbor technologické laboratoře NPÚ a bude se konat v budově generálního ředitelství od 9:30 hodin. Pozvánka je přiložena.

 

Pozvánka na Metodickou poradu.